ข้อความแจ้งเตือนจากระบบ
ข้อความแจ้งเตือนจากระบบ
ระบบฐานข้อมูลผู้ติดตั้งระบบไฟฟ้าภายใน
8d8cc0dbaf498bcc5e69e57bf65b6362.jpg
กฟน. เปิดขึ้นทะเบียนเป็นผู้ติดตั้งระบบไฟฟ้าภายใน ประเภทนิติบุคคล
01 พ.ย. 2564

9f7a422a7909565f9aade17c3a927ee9.jpg
รายชื่อผู้มีสิทธิ์ในการอบรม/ทดสอบหลักสูตรผู้ติดตั้งระบบไฟฟ้าภายใน ป ...
05 เม.ย. 2561

no_image.png
แจ้งปิดปรับปรุงระบบ วันที่ 5 ก.ค. 64 เวลา 16.00 - 20.00 น.
02 ก.ค. 2564

no_image.png
รายชื่อนิติบุคคลที่ขึ้นทะเบียนรับรองการเดินสายและติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้ ...
21 ก.ค. 2559

a0125ed7ae3a1677b0261ffda26593e1.png
เงื่อนไข/ข้อกำหนด การขึ้นทะเบียนเป็นผู้รับรองฯ
21 ก.ค. 2559

f52f102ef22d05c23ec82c5b37a1fb05.png
แบบฟอร์ม "การขอใช้ไฟฟ้า กรณีมีผู้รับรองการเดินสายและติดตั้งอุปกรณ์ไ ...
21 ก.ค. 2559

ลืมรหัสผ่าน
ระบบจะทำการส่งรหัสผ่านใหม่ไปยังอีเมล์ที่ลงทะเบียนไว้